หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 62) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562-มิถุนายน 2562) ปีงบประมาณ 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 7 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานผลการผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันทุจริต 6 เดือน [ 7 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 7 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 6 เดือน [ 7 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)