หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เสือโฮก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
เทศบาลตำบลเสือโฮก
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเสือโฮก มีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เดิมมีฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโฮก เป็นองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตาพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้มีการดำเนินการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโฮก เป็นเทศบาลตำบลเสือโฮก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทเป็นเทศบาลตำบลเสือโฮก ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2551
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเสือโฮก ตั้งอยู่เลขที่ 93 หมู่ 11 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีเนื้อที่ทั้งหมด 23,881 ไร่ (38.20 ตร.กม.)
 

 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลอู่ตะเภา ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตลุก ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตาคลี ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านกล้วย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  
 
 
 

 
 
 
ตำบลเสือโฮกส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 
ตำบลเสือโฮกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ ลมมรสุมที่พัดผ่านประจำฤดู ทำให้สามารถแบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มจากกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม
 
   

ประชาชนส่วนใหญ่ คือ อาชีพเกษตรกร โดยเฉพาะการทำนา

รองลงมา คือ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,659 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,710 คน คิดเป็นร้อยละ 48.44

หญิง จำนวน 3,949 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,325 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 60.86 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   หมู่บ้านหนองเต่าดำ 247 263 510 166  
2   หมู่บ้านสาลิกา 174 201 375 112
  3   หมู่บ้านดอนรังนก 436 463 899 303  
4   หมู่บ้านโรงวัว 421 430 851 238
  5   หมู่บ้านเสือโฮก 241 243 484 132  
6   หมู่บ้านเนินถ่าน 151 183 334 86
  7   หมู่บ้านหนองพังนาค 203 225 428 176  
8   หมู่บ้านโรงวัว 294 279 573 157
  9   หมู่บ้านแหลมหว้า 379 404 783 208  
10   หมู่บ้านแหลมหว้าใต้ 352 349 701 193
  11   หมู่บ้านหนองป่าน 153 182 335 108  
12   หมู่บ้านเกาะโพธิ์ 224 228 452 126
  13   หมู่บ้านหนองพังนาค 293 359 652 237  
14   หมู่บ้านหนองคันปลัก 142 140 282 83
    รวม 3,710 3,949 7,659 2,325
 
 
 

 
   
 
 
 
 

เทศบาลตำบลเสือโฮก ยุคใหม่ ทันใจ เพื่อประชาชนในตำบลเสือโฮก
รับเรื่องร้องเรียน
(เหตุด่วน เหตุร้าย)
โทร. 056-456134 ต่อ 105

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเสือโฮก
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10