หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จัดซื้อที่ดิน หรือแลกเปลี่ยนที่ดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 1 ต.ค. 2562 ]โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมขยายมุมถนน หมู่ที่ ๒ บ้านสาริกา ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท [ 1 ต.ค. 2562 ]โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเสือโฮก [ 1 ต.ค. 2562 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองพังนาค จำนวน ๒ สายทาง [ 1 ต.ค. 2562 ]จัดซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 1 ต.ค. 2562 ]จัดซื้อที่ดิน หรือแลกเปลี่ยนที่ดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 1 ต.ค. 2562 ]โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมขยายมุมถนน หมู่ที่ ๒ บ้านสาริกา ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท [ 1 ต.ค. 2562 ]โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเสือโฮก [ 1 ต.ค. 2562 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองพังนาค จำนวน ๒ สายทาง [ 1 ต.ค. 2562 ]จัดซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 1 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28