หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งวดที่ 1) จำนวน 28 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุตามโครงการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จผ่าน จำนวน ๔ รายการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ๙๘๑๐ ระยะทางที่ส่งรถเข้าตรวจเช็ค ๖๙,๑๗๘ กม. [ 23 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาครอบระบบกรองน้ำบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองป่าน และ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองพังนาค รายละเอียดค่าวัสดุตามแบบ ปร.๔ แนบท้าย โดยมีรายละเอียดตามร่างขอบเขตงานและบันทึกขออนุมัติดำเนินการและตรวจสอบงบประมาณแนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถแบ๊คโฮขนาดใหญ่) เพื่อขุดตอไม้ ถางป่าข้างทาง และกำจัดวัชพืชข้างทาง บริเวณถนนเรียบคลองสี่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองป่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเสือโฮก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาทำโครงการอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองพังนาค ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ ? ๒๗๔๒ ชัยนาท หมายเลขทรัพย์สิน ๐๐๑ ? ๕๔ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโรงวัว ปีการศึกษา 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26