หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 


นางสมศรี ตระกูลสว่าง
ประธานสภา
 


นายสมพงษ์ เมล์พ่วง
รองประธานสภา


นางกาญจนา อิ่มอยู่
เลขานุการสภา
 
 


นายสันติ นาคปานเสือ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


นายก้องเกียรติ ภูลา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


นายชาญศักดิ์ ไกรสรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1


นายธีระชัย ชูควร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 
 


นายสมบัติ คำภูผา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


นายวรเทพ พานิชพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


นายฉลอง มองทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


นางเขมณัฐ หมวกขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2


นายโอภาส โพธิ์นิมิตร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2