หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
ตารางกำหนดการออกบริการ
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

เทศบาลตำบลเสือโฮกจะดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ของผู้ที่อยู่ในเกณฑ์การชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลเสือโฮก จึงขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ดังนี้
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ
2.ภาษีป้าย กำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1)และชำระค่าภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
3.ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดให้เจ้าของที่ดินชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
(ให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์การชำระภาษีตามข้อ 1 – 3 ดำเนินการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีฯ ณงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 056-456134 ต่อ 110

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 13.20 น. โดย คุณ สลักจิตร จอมพระรักษา

ผู้เข้าชม 120 ท่าน