หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2      3