หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)