หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ตค ถึง ธค 63 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 กค ถึง กย 63 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 เมย ถึง มิย 63 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 มค ถึง มีค 63 [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 ตค ถึง ธค 62 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 กรกฎาคม ถึง กันยายน 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 เมษายน ถึง มิถุนายน 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 มกราคม ถึง มีนาคม 2562 [ 24 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2561 [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)