หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกทรงศักดิ์ น่วมทิม
ปลัดเทศบาล
โทร : 094-604-8448


นายอนุพงศ์ โพธิ์เพ็ชร์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 089-957-9232
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรัชฎากร วังศรีคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-474-3512


นายธนเสฎฐ์ ทิพย์พันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-953-5646