หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
ปลัดเทศบาล


นายอนุพงศ์ โพธิ์เพ็ชร์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
โทร : 089-957-9232
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเมธาพัฒน์ หงษ์ภูมี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-689-7879


นางรัชฎากร วังศรีคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-474-3512


นายธนเสฎฐ์ ทิพย์พันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-953-5646